Patery knihy plodů básnických/Píseň májová

Údaje o textu
Titulek: Píseň májová
Podtitulek: (1814.)
Autor: Pavel Josef Šafařík
Zdroj: Patery knihy plodů básnických
Online na Internet Archive
Vydáno: Patery knihy plodů básnických. Nákladem českého knihkupectví Emila Šolce, 1892. s. 4.
Licence: PD old 70

Zima již klesá!
Leskne se máj!
Tvorstvo vše plesá,
z země je ráj:
Flořiny dítky,
milostné kvítky,
snesly se v háj.
Větry již pouští
balzámu dech,
zřídlo pak houští
skropuje mech.
Krása se chvěje,
radost se směje
ode stran všech.