Autor:František Jaromír Rubeš

František Jaromír Rubeš (1814–1853) byl český právník a spisovatel, autor humoresek a deklamovánek, spoluzakladatel humoristického sborníku Paleček. ⇒ více…

Dílo editovat

Povídky editovat

Poezie editovat

Díla o autorovi editovat

Nar. v Čížkově 19. ledna 1814, byl soudním adjunktem v Skutči, zemřel 10. srpna 1853. Vydal Deklamovánky a písně (1837.—39.), z nichž zvl. deklamace Já jsem Čech vešla v neobyčejnou oblibu. Z písní zobecněla Veselá píseň zarmouceného (Ať žije pivo, pivo a zpěv). Sebr. spisy vydány znovu v Nár. bibl.