Autor:Václav Stach

Václav Stach (1755–1831) byl český obrozenecký básník. ⇒ více…

Dílo Editovat

Díla o autorovi Editovat

František Bílý napsal o Stachovi ve sbírce Patery knihy plodů básnických na str. 3:

Nar. dne 15. dubna 1755 v Přešticích, byl professorem theologie v Olomouci a zemřel ve Vídni dne 24. května 1831. Jest jediný nadanější předchůdce Puchmajerova básn. kruhu.