Patery knihy plodů básnických/Zvony nedělní

Údaje o textu
Titulek: Zvony nedělní
Autor: Josef Václav Sládek
Zdroj: Patery knihy plodů básnických
Online na Internet Archive
Vydáno: Patery knihy plodů básnických. Nákladem českého knihkupectví Emila Šolce, 1892. s. 254.
Licence: PD old 70

Slavně, zvučně v šíř i v dáli
znějí zvony kostelní
přes pole a lesy, skály
v svaté ticho nedělní.

Jest, jak by to hlaholení
snášelo se s blankytu,
jako snění, jako chvění
s nadzemského pobytu.

Teď to hrá a teď to volá
a teď mocně zaplesá, —
a to srdce neodolá,
musí s nimi v nebesa!

Vzhůru, vzhůru letí,
náhle svatou jato zbožností,
tam k té výši neobsáhlé
až ke bránám věčnosti.

Tam, když dávno zemskou tiší
už ty zvony dozněly,
dlouho ještě, dlouho slyší
modliti se anděly.