Autor:Josef Václav Sládek

Josef Václav Sládek (1845–1912) byl český spisovatel, básník, novinář a překladatel. Je považován za zakladatele české poezie pro děti. Člen Akademie českých věd. Od roku 1870 byl redaktorem Národních listů, v roce 1873 se stal spoluvydavatelem Lumíra, ve kterém později působil i jako redaktor, brzy na to se stal vedoucím redaktorem, kterým zůstal až do konce svého působení v Lumíru (1898). Své básně a články uveřejňoval v mnoha dalších časopisech, např. Květy, Světozor, Osvěta a dalších.

⇒ více…

Básnické sbírky

editovat

Jiné básně

editovat

Překlady

editovat

Díla o autorovi

editovat

Nar. 27. října 1845 ve Zbirohu. Vrátiv se z delšího pobytu v Americe stal se professorem při českoslov. obchodní akademii v Praze a učitelem angl. jazyka na universitě a technice. Rediguje časopis Lumír, jejž převzal roku 1877 ve svůj náklad. Liter. činnost zahájil r. 1868 vydáním alm. Ruchu. Podal znamenité překlady z Longfellowa, Byrona, Tegnera a j., původních prací básn. pak vydal už několik sbírek: r. 1875 Básně, 1880 Jiskry na moři, 1881 Světlou stopou, 1883 Na prahu ráje, 1884 Ze života, 1886 Zlatý máj, 1888 Sluncem i stínem, 1889 Skřivánčí písně, 1890 Selské písně, 1891 Starosvětské písničky a Směsku. Všecky vynikají vroucností a mužným rázem.