Beletristický týdeník Lumír založil v roce 1851 Ferdinand Břetislav Mikovec. Snažil se povznést českou literaturu na světovou úroveň, a to publikováním překladů i původní tvorby inspirované zahraničními vzory. Později se kolem tohoto časopisu soustředila básnická skupina Lumírovci.

Údaje o textu
Titulek: Lumír
Autor: různí
Zdroj: http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=Lumir
Licence: PD old 70
Dílo ve Wikipedii: Lumír (časopis)
page=1
page=1

Logo Wikimedia Commons Dílo na Commons

F.B. Mikovec v prvním čísle (vyšlo 6. února 1851) na str. 24 uvádí:

»Časopis ten vycházeti bude jednou za týden po půl druhém archu v oktávovém formátě. „Lumír“ obsahovati bude belletristiku v nejrozsáhlejším smyslu a sice: novelly, povídky a pověsti (dílem původní, dílem přeložené z francouzského, anglického, vlašského, ruského, polského, maďarského, dánského a t. d.) - básně - životopisy slavných Slovanů, zvláště Čechů a Moravanů - cestopisy - články archeologické, historické, umělecké a národopisné. Feuilleton rozdělí se na čtvero hlavních částí: v literární, divadelní, uměleckou a hudební část. V každém čísle následovati bude pikantní „Směs“. Nejvýtečnější spisovatelé jali se toto podniknutí v okolnostech našich zajisté veledůležité podporovati hojnými příspěvky.«

Literární texty z Lumíra převzaté do Wikizdrojů Editovat

I. ročník Editovat

Číslo 1. (6. února 1851)

Číslo 2. (13. února 1851)

Číslo 3. (20. února 1851)

Číslo 6. (13. března 1851)

VII. ročník Editovat

Číslo 38. (17. září 1857)

Číslo 40. (1. října 1857)

Číslo 41. (8. října 1857)

Další texty Editovat