Patery knihy plodů básnických/Straka lakomá

Údaje o textu
Titulek: Straka lakomá
Autor: Josef Chmela
Zdroj: Patery knihy plodů básnických
Online na Internet Archive
Vydáno: Patery knihy plodů básnických. Nákladem českého knihkupectví Emila Šolce, 1892. s. 16.
Licence: PD old 70

Straka, kde co našla, sbírala;
stříbro, zlaté prsteny,
perly, drahé kameny
na hromadu skládala.
Co když kohout uhlídal:
»Proč to snášíš?« povídal,
»nač je tobě toho třeba?
koupíš snad si za to chleba?«

Straka jemu pověděla :
»Abych hodně mnoho měla!«

Po mnohu vždy lakomec jen baží;
čím víc má, tím více žádá.
O statky se nejvýš snaží,
v bohatství jen blahost skládá.