Patery knihy plodů básnických/Lakomý a závistivý

Údaje o textu
Titulek: Lakomý a závistivý
Podtitulek: (1802)
Autor: Antonín Jaroslav Puchmajer
Zdroj: Patery knihy plodů básnických
Online na Internet Archive
Vydáno: Patery knihy plodů básnických. Nákladem českého knihkupectví Emila Šolce, 1892. s. 6 - 7.
Licence: PD old 70

Opustivše domov, manželky a děti,
s závistným šel skoupý, Perun s nimi třetí.
Když svou cestu skončili:
»Já jsem Perun,« dí bůh; »byste toho zkusili,
oč mne prosit budete,
toho dojdete:
dostane, co bude koli první chtíti;
druhý má to dvojnásobně míti.«
Nechce závistný být prvním, lakomce pobouzí,
než lakomý také prvním být se vzpouzí.
Závistný, jsa rád, že skoupý toho pykne:
»Vylup mně, ó bože, jedno oko!« křikne.
Stalo se. I tak, co v také získat měli době,
ztratil oko závistný, a skoupý ztratil obě.