Patery knihy plodů básnických/Co dobrá báseň?

Údaje o textu
Titulek: Co dobrá báseň?
Autor: Jaroslav Vrchlický
Zdroj: archive.org
Online na Internet Archive
Vydáno: BÍLÝ, F.: Patery knihy plodů básnických. Telč: Emil Šolc, 1892. s. IV.
Licence: PD old 70

Co dobrá báseň? List na krásy stromu,
jenž zelení se nesmrtelnou směje;
ji zřídka vichr času dolů schvěje,
vždy skví se v dějin idylle i hromu.

Kdo zoufalý na skalném žití lomu
zabloudí pod strom v tísni beznaděje,
chlad ovane ho, v srdci pták mu pěje,
mír schvátí ho, jak šel by z pouště domů.

Nuž trhejme si z duše tyto listy,
nechť mnohý zežloutne, však přece mnohý
v své kráse zbude nezkalen a čistý.

Byť všecky zvadly i vzdor naší snaze
a spadly dolů na poutníků nohy:
přec lehčej půjde se jim na tom sráze.


Jaroslav Vrchlický v Sonetech samotáře.