Patery knihy plodů básnických/Vzdech

Údaje o textu
Titulek: Vzdech
Autor: František Jaroslav Vacek Kamenický
Zdroj: Patery knihy plodů básnických
Online na Internet Archive
Vydáno: Patery knihy plodů básnických. Nákladem českého knihkupectví Emila Šolce, 1892. s. 76.
Licence: PD old 70

Co by bylo mohlo být již z tebe,
národe, tak minulosti dávné!
Jméno tvé jak mohlo býti slavné,
kdybys byl hned záhy poznal sebe!

Skvostných dopřálo ti darů nebe:
Bodrosť mysli, srdce jemnomravné,
zpěvná ústa, ruce neunavné,
libost řeči, čelo moudrolebé!

Velká slza v mém se třese oku,
že, pohříchu! i duch jednoty
nebýval vždy strážcem po tvém boku.

Bez něho byv roztržený v díly
zůstaľs déle v lůně temnoty,
později než jiní přijda k cíli.