Patery knihy plodů básnických/Opuštěná

Údaje o textu
Titulek: Opuštěná
Autor: František Ladislav Čelakovský
Zdroj: Patery knihy plodů básnických
Online na Internet Archive
Vydáno: Patery knihy plodů básnických. Nákladem českého knihkupectví Emila Šolce, 1892. s. 35 – 36.
Licence: PD old 70

Letí oblaka přes lesy pusté
a luzní snové přes hlavy lidské,
ach, sledu za sebou nenechávají! —

Jak pod javorem, požloutlým stromem,
čistá se prýští na dol studánka;
a dívčina sem mladá přichází,
v kovaná vědra vody nabírá,
vody nabírala, pod javorem sedla,
bílé ruce klesly, hlavu přiklonila,
sama ona k svému srdéčku toužila:
»Samotná neroste v poli kalina,
a samotná bydlí v lidech dívčina;
není příbuzného, ni bratra, ni sestry,
otce a matičku země zasypala,
a milého druha vojna odjala,
vojna odjala a krajina dálná.«

Nestaví děvče na údolíčku
z drahých kamenů knížecí zámky;
a ona staví na údolíčku
z drobných myšlének jen dvě chaloupky;
v jedné matička s otcem přebývá,
a v druhou ona s milým přibývá,
vedle chaloupek pěkná zahrádka,
dosti v ní kvítků nejedné barvy,
a ve chaloupce nejedné radosti.

Podzimní vítr po dolině táhne,
on milé chaloupky i sad odvívá,
v dívčinino srdce smutek zavívá.

(Z Ohlasu písni ruských).