Autor:František Ladislav Čelakovský

František Ladislav Čelakovský (1799–1852) byl český básník a překladatel (v mimořádných případech používal pseudonym Marcian Hromotluk), otec historika Jaromíra Čelakovského a botanika Ladislava Josefa Čelakovského a dědeček botanika a mykologa Ladislava Františka Čelakovského. ⇒ více…

Překlady

editovat

Sběratelská činnost

editovat

Redakce

editovat

Díla o autorovi

editovat

Básník a jazykovědec. Nar. dne 7. března 1799, byl professorem slov. filologie ve Vratislavi a pak v Praze, kde také zemřel dne 5. srpna 1852. Vydal Smíšené básně, Ohlas písní ruských, Ohlas písní českých, Růži stolistou a hojné překlady, též první sbírku národních písní slov. Mnohé písně jeho znárodněly, opatřeny byvše nápěvy (Za dnů mladosti, Když jsem šel přes lávky, Bětulinko boubelatá, Proč jsi doubravo za jitra, Kalendár a ne farár a j.) Sebrané spisy v Nár. bibl.