Česká čítanka pro druhou třídu škol středních/Česká přísloví o zdraví, střídmosti a správě života, o mladosti a starosti

Údaje o textu
Titulek: Česká přísloví o zdraví, střídmosti a správě života, o mladosti a starosti
Podtitulek: Z „Mudrosloví“ Fr. L. Čelakovského
Autor: podle Františka Ladislava Čelakovského
Zdroj: BARTOŠ, František. Česká čítanka pro druhou třídu škol středních. Brno: Winiker, 1883. s. 125–126.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Zdraví na všecko vystačí. — Prostě-li žiješ, sta let dožiješ. — Sladkosti se nedobírej až do hořkosti. — Veselá mysl půl zdraví. — Nemůže každý stkvostný oděv míti. ale čistě může každý choditi. — Kam střídmost nechodí, tam chodí lékař. — Na lože o deváté, s lože o páté. — Vítr otec, a voda matka. — V čem není skladu, v tom není ladu. — Zlaté časy — mladá léta. — Mladým náleží budoucnost. — Mlád jsa pamatuj, že stár budeš. — Člověk jeví už v mladosti, jakým chce býti v starosti. — Letům ani cvalem neutečeš. — Dnes jsme zde, a zítra kde! — Ctnostný život — dlouhý život. — Konec dílo chválí.