Česká čítanka pro druhou třídu škol středních/Česká přísloví o Bohu, o ctnosti a hříchu

Údaje o textu
Titulek: Česká přísloví o Bohu, o ctnosti a hříchu
Podtitulek: Z „Mudrosloví“ Frant. Lad. Čelakovského
Autor: podle Františka Ladislava Čelakovského
Zdroj: BARTOŠ, František. Česká čítanka pro druhou třídu škol středních. Brno: Winiker, 1883. s. 21.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Čiňme od Boha počátek, a bude dobrý pořádek. — Dal Pán Bůh kravičku, dá také travičku. — Více má Bůh, nežli rozdal. — Bůh vysoko, ale vidí daleko. — Boj se Boha, styď se lidí, nehřeš více, Pán Bůh vidí. — Co před světem zde ukryto, bude někdy všem očito. — Bůh nevyplácí každou sobotu. — Neštěstí učí hledati Boha. — Boha vzývej, sám ruky přikládej. — Koho chrání Bůh svým štítem, nezahyne v boji lítém. — Člověk míní, Pán Bůh mění. — Kdo se Boha nebojí, ten se lidí nestydí. — Kdo Bohu slouží, dobrého má hospodáře. — Ctnosť se s člověkem nenarodí, náhodou se nenahodí, kdo jí hledá, v ni uhodí. — Za štěstím sláva, za ctností chvála. — Milejší ctnosť s chudobou, nežli hřích s ozdobou. S poctivostí nejdál dojde. — Jednou v roce, i to v oce. — Dvakrát hřeší, kdo se hříchem honosí. — Jak se zhyzdíš jednou vadou, nesmyješ se žádnou vodou. — Hřích sladký, a člověk padký. — Starý hřích činí novou hanbu. — Každý hřích svou výmluvu má. — Lépe se jednou zardíti (studem), nežli stokrát blednouti (strachem).