Česká čítanka pro druhou třídu škol středních/Česká přísloví o domově a o vlasti

Údaje o textu
Titulek: Česká přísloví o domově a o vlasti
Podtitulek: Z „Mudrosloví“ Fr. L. Čelakovského
Autor: podle Františka Ladislava Čelakovského
Zdroj: BARTOŠ, František. Česká čítanka pro druhou třídu škol středních. Brno: Winiker, 1883. s. 109–.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Všude dobře, doma nejlépe. — Lepší doma krajíc chleba, než v cizině kráva celá. — Otcovské země odumři, ale neodcházej. — Kde se kdo zrodí, tam se i hodí. — Kde jest peníz bit, tam nejvíc platí. — V cizím kraji i sokola za vránu mají. — Špatný pták, který trousí do svého hnízda. — Živ bud vlasti přátelům, vzdají česť tvým popelům. — Kdo se za vlastní řeč stydí, hoden potupy všech lidí. — Čítati dávné jazyky a cizím rozuměti, dobře jest, než mateřský třeba napřed uměti.