Česká čítanka pro druhou třídu škol středních/Česká přísloví o právě a svědomí

Údaje o textu
Titulek: Česká přísloví o právě a svědomí
Podtitulek: Z „Mudrosloví“ Fr. L. Čelakovského
Autor: podle Františka Ladislava Čelakovského
Zdroj: BARTOŠ, František. Česká čítanka pro druhou třídu škol středních. Brno: Winiker, 1883. s. 150.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Kdo činí, co chce, utrpí, co nechce. — Cizí jmění strachem ohrazeno. — Svoje svato, a cizí nejsvětější. — Každá věc za svým pánem křičí. — Našel a neohlásil, jakby ukradl. — Raději neslibovati než slovu nedostáli. — Po niti klubka se doviješ. — Pomsta i na chromém dojede. — Co se vleče, neuteče. — Lepší kůrka v pokoji, nežli bochník v rozbroji. — Dobré svědomí nade všecko jmění. — Zlé svědomí ustavičná poprava. — Kdo zlé svědomí má, hada za ňadry chová. — Svá mysl peklo i ráj. — Na mou střechu hází, a na jeho padá. — Čiň, co jest pravého, neboj se žádného.