Patery knihy plodů básnických/Pocestný

Údaje o textu
Titulek: Pocestný
Autor: František Ladislav Čelakovský
Zdroj: Patery knihy plodů básnických
Online na Internet Archive
Vydáno: Patery knihy plodů básnických. Nákladem českého knihkupectví Emila Šolce, 1892. s. 39.
Licence: PD old 70

Je to chůze po tom světě —
kam se noha šine:
sotva přejdeš jedny hory,
hned se najdou jiné.

Je to život na tom světě -
že by člověk utek’:
ještě nezažil jsi jeden,
máš tu druhý smutek.

Což je pánům! ti na voze
sedí pěkně v suše ;
ale chudý, ten za nimi
v dešti, blátě kluše.

Ej, co já dbám na té cestě
na psoty a sloty;
jen když já mám zdravé nohy,
k tomu dobré boty!

Však na pány v krytém voze
také někdy trhne:
jednou se jim kolo zláme,
jindy vůz se zvrhne.

A krom toho — až své pouti
přejedem a přejdem,
v jedné hospodě na nocleh
pán nepán se sejdem.

(Čas. Č. Musea, 1831, Ohlas pís. č.)