Patery knihy plodů básnických/Zmizelá radost

Údaje o textu
Titulek: Zmizelá radost
Autor: František Ladislav Čelakovský
Zdroj: Patery knihy plodů básnických
Online na Internet Archive
Vydáno: Patery knihy plodů básnických. Nákladem českého knihkupectví Emila Šolce, 1892. s. 40.
Licence: PD old 70

Proč jsi doubravo za jitra,
mhlou šedou se oděla?
Bývalá ty má radosti,
kam jsi ty se poděla?

Zdali k zemi padši, dáváš
krásu jarním poupatům?
Aneb k nebi vystoupivši,
barvu letním oblakům!

Není, není mezi kvítím,
ani mezi hvězdami:
větrové ji odvanuli
odplynula s řekami?

(Čas Č. Musea 1839, Ohlas písni č.)