Ján Hollý (1785–1849) byl slovenský obrozenecký básník. ⇒ více…

Dílo Editovat

Díla o autorovi Editovat

Nar. 24. března 1785., byl farářem v Madunicích, kdež i zemřel 14. dubna 1849. Složil velké eposy Svatopluka, Cyrillomethodiadu a Sláva, pak skládal selanky a ódy a překládal z Vergila, Horáce a j. Spisy jeho vydány v Budíně 1841—42. Psal nářečím slovenským. Básně jeho mnohé přečeštil Karel Vinařický.