Patery knihy plodů básnických/Povedomie

Údaje o textu
Titulek: Povedomie
Autor: Svetozár Hurban Vajanský
Zdroj: Patery knihy plodů básnických
Online na Internet Archive
Vydáno: Patery knihy plodů básnických. Nákladem českého knihkupectví Emila Šolce, 1892. s. 297
Licence: PD old 70

Já som pyšný, že som Slovák:
moje plemä ladné
sto millionov duší číta,
nad polsvetom vládne.
So slovenskou rečou prejdeš
štyri čiastky sveta:
Jeden brat môj palmy sadí,
druhý večné vidí ľady,
tretí morom lieta!

Já som pyšný, že som Slovák
ten môj jazyk zuní
jako spevy archanjelov,
jak šum morskej vlny.
Piesne naše: samá perla,
samý diamant jasný.
Naše báje tajné ráje,
z porekadiel múdrosť vlaje,
krása z našich básni.

Ja som pyšný, že som Slovák,
coky, kto ma haní!
kto zahasí blesky zory
rano na svitaní?
Kto vyčerpá vody morské,
strhne hviezdy jasné?
Marná by to bola snaha:
no márnejšia túžba vraha,
že náš národ zhasne!