Autor:Ján Kalinčiak

Ján Kalinčiak (1822–1871) byl slovenský básník.

DíloEditovat

Díla o autoroviEditovat

František Bílý napsal o Kalinčiakovi ve sbírce Patery knihy plodů básnických (1892) na str. 148:

Nar. 10. srpna 1822 v Horním Záturčí v stol. Turčanské, byl professorem na gymnasiu v Modré a později ředitelem evang. stát. gymnasia v Těšíně. Zemřel 16. června 1871 v Turč. Sv. Martině. Sebr. spisy jeho: Pověstí (z nichž Reštavrácia přeložena do několika jazyků) vydány tamtéž 1871—73, Básně r. 1890.