Patery knihy plodů básnických/Matce (Vrchlický)

Údaje o textu
Titulek: Matce
Autor: Jaroslav Vrchlický
Zdroj: Patery knihy plodů básnických
Online na Internet Archive
Vydáno: BÍLÝ, F.: Patery knihy plodů básnických. Telč: Emil Šolc, 1892. s. 317.
Licence: PD old 70

Hle, sotva moje píseň váhá
se odvážiti do světa,
juž na tvé hlavě, matko drahá,
vlas šedinami prokvětá.

Vlas rychle zraje ku šedině,
však píseň k lauru zdlouhavě —
ó matko! za sny na tvém klíně
dám všecko snění o slávě.

(Z hlubin.)