Patery knihy plodů básnických/Fialka

Údaje o textu
Titulek: Fialka
Autor: Václav Hanka
Zdroj: Patery knihy plodů básnických
Online na Internet Archive
Vydáno: Patery knihy plodů básnických. Nákladem českého knihkupectví Emila Šolce, 1892. s. 23.
Licence: PD old 70

Něžná fialinko,
proč se v houští skrýváš?
Vždyť ty nejlibější
vůni z kvítí míváš!

Nejlibější vůní
dýcháš po všem lese,
sotva se k nám Vesna
s rajských lučin snese.

Krása s božskou cností
ať si v houští zajde,
po líbezné vůni
přec ji každý najde!

Každý krásu najde,
když ji vedou cnosti;
plnotě v tom kvítku
něžné líbeznosti.

Plna líbeznosti
fialinka měrná,
libosti a míře
že je věčně věrná.