Patery knihy plodů básnických/Dolorosa

Údaje o textu
Titulek: Dolorosa
Autor: Antonín Klášterský (Petr Jasmín)
Zdroj: Patery knihy plodů básnických
Online na Internet Archive
Vydáno: BÍLÝ, F.: Patery knihy plodů básnických. Telč: Emil Šolc, 1892. s. 399 - 400.
Licence: PD old 70

U brány do města si sedla chudá žena
a s hrůzou slyšela, jak dítě její stená,
jež těžkou hlavičkou jí leží na rameni.
Ji úzkosť přepadla, že pomoci již není,
a slzy stékaly po líci její tmavém.

Tu Kristus kráčel kol, provázen lidu davem,
i ruce sepjala a zavolala k němu:
Ó Pane, přistup blíž a pomoz děcku mému,
hle, již mi umírá, Ty činíš všude divy!

A Kristus přistoupil a zamyslil se snivý
a viděl pod křížem, kde bude pněti v krátku,
svou hořce plačící a zoufající matku,
jak marně zvedá zrak a marně ruce spíná,
neb nikdo nepřijde, by zachránil jí Syna,
ba její bolesti se rouhat budou skrytě…

A ruku položil i uzdravil to dítě.

(Ze Spadalého listí.)