Patery knihy plodů básnických/Les mořem

Údaje o textu
Titulek: Les mořem
Autor: Vladimír Šťastný
Zdroj: Patery knihy plodů básnických
Online na Internet Archive
Vydáno: Patery knihy plodů básnických. Nákladem českého knihkupectví Emila Šolce, 1892. s. 238.
Licence: PD old 70
Související: Les mořem

Od hory k hoře vlní se moře zelené;
hučí a duní vichorem v tůni zbouřené.

Vstoupá i klesá příbojem v lesa hlubinách,
divokou pěnou mraky se ženou po vlnách.

A z temna borů hrad na obzoru prokmitá:
loď se to noří ve věkův moři rozbitá!