Patery knihy plodů básnických/Pšenice

Údaje o textu
Titulek: Pšenice
Autor: Vladimír Šťastný
Zdroj: Patery knihy plodů básnických
Online na Internet Archive
Vydáno: Patery knihy plodů básnických. Nákladem českého knihkupectví Emila Šolce, 1892. s. 238.
Licence: PD old 70

Kráčí rolník polem,
pšenku rozesívá,
zrní hází k zemi,
k nebesům se dívá.

»Žehnej, Pane Bože,
zlaté mojí pšence,
chraň mi jí, až sobě
sezvu na ni žence!

Pšeničko má zlatá,
nech tě nebe množí,
ať nám tebou roste
převzácný dar Boží.

Ve zlatém ať klasu
vyzrává chléb bílý,
tisícům ať skýtá
potravy a síly.

S políčka tu mého
rozejdeš se světem,
matka z tebe spraví
vánočku svým dětem.

V paláci se zastkvíš
na stříbře a zlatě,
hody z tebe budou
ve chudičké chatě.

Ba i pro svůj oltář
Bůh si zvolí tebe,
chovati nám budeš
Pána nebes, země.« -

Stane rolník, smeká,
sivou hlavu sklání;
z kostela zní zvonek
na pozdvihování.