Patery knihy plodů básnických/Vlast

Údaje o textu
Titulek: Vlast
Autor: Matěj Havelka
Zdroj: Patery knihy plodů básnických
Online na Internet Archive
Vydáno: Patery knihy plodů básnických. Nákladem českého knihkupectví Emila Šolce, 1892. s. 83.
Licence: PD old 70

Můj koníčku roztomilý,
nerozdílný příteli!
Daleko jsme v světě byli,
všelico jsme viděli.

Sem tam vodila nás cesta
v dobrodružném záměru;
viděli jsme velká města,
cizích knížat nádheru.

Viděli jsme mocné říše,
bujnoplodné krajiny,
viděli jsme v hrdé pýše
vypínavost ciziny.

Avšak projdi všecky části
všeho světa ven a ven —
proti kráse naší vlasti
shledáš přec jen noc a den.

Jako krajina nebeská,
vetkaná ve světa lad,
jesti naše země česká
požehnaný milosad.