Patery knihy plodů básnických/Vždy na ráně

Údaje o textu
Titulek: Vždy na ráně
Autor: Jaroslav Vrchlický
Zdroj: Patery knihy plodů básnických
Online na Internet Archive
Vydáno: BÍLÝ, F.: Patery knihy plodů básnických. Telč: Emil Šolc, 1892. s. 334.
Licence: PD old 70

Jsme v moři ostrov — kolem vlny ječí,
loď žádná s míru zvěstí nepřistane,
a vlny dmou se, vichr divě vane,
ti klnou v hněvu a ti v slzách klečí.

Jen otců zvěstí a jen otců řečí
nám síla v údy zmalátnělé kane,
a největší to zázrak tvůj, o Pane,
že ještě žijem ve smrtelné křeči.

A denně hráze stavíme a denně
je nepřátelská vlna spláchne prudce,
a smích a úzkost válčí v našem líci.

Vždy na ráně a v každé času změně
jak na Sionu valech jsme, v té ruce
meč obnažený, v té zednickou Ižíci.

(Z Hlasů v poušti. — Ve Zlaté Praze, 1890.)