Patery knihy plodů básnických/Columbus

Údaje o textu
Titulek: Columbus
Autor: Jaroslav Vrchlický
Zdroj: Patery knihy plodů básnických
Online na Internet Archive
Vydáno: BÍLÝ, F.: Patery knihy plodů básnických. Telč: Emil Šolc, 1892. s. 335.
Licence: PD old 70

Nesměrné moře! Jak své vlny valí!
Teď jednu bouři ztišil svého lidu,
však moře ve příšerném trvá klidu,
jak před bouří se mlžný obzor halí.

V té nesměrnosti s loďmi svými malý
bod, vesmírem hnán, oběť svého vidu,
zem novou hledá, lidstva starou bídu
by přenes tam i zápas neskonalý.

Hleď k nebi. Jižní kříž v svém čarolesku
zřel v jeho spor a dumy, vlídným svitem
mu ozařuje neznámých drah stezku.

Na zjev ten pozděj vzpomněl ve žaláři,
když pouty svými řinčel s trpkým citem…
Však jako tenkrát kříž mu stejně září.
 
(Tamt.)