Patery knihy plodů básnických/Otázka

Údaje o textu
Titulek: Otázka
Autor: Jan Neruda
Zdroj: Patery knihy plodů básnických
Online na Internet Archive
Vydáno: Patery knihy plodů básnických. Nákladem českého knihkupectví Emila Šolce, 1892. s. 185.
Licence: PD old 70

My neumíme ještě umírat
pro vlast, pro národ, zlatou pro svobodu,
a proti všemu vlasti prospěchu
kramářsky vážíme svou vlastní škodu.

My neumíme ještě umírat
a neumíme ještě býti mužem;
však umře-li ta krásná naše vlast,
zda my pak ještě dále žíti můžem?

(Z Knih veršů.)