Patery knihy plodů básnických/Matičce

Údaje o textu
Titulek: Matičce
Autor: Jan Neruda
Zdroj: Patery knihy plodů básnických
Online na Internet Archive
Vydáno: Patery knihy plodů básnických. Nákladem českého knihkupectví Emila Šolce, 1892. s. 185.
Licence: PD old 70

Proto mně drahá tak
přemilá matička,
že je tak chudičká,
že je tak stařičká!

A kdyby byla snad
chudší než oblázek,
přece má vyrytý
v srdci mém obrázek.

A kdyby byla snad
svázána v uzlíčku,
přec bych ji miloval —
drahou tu matičku.

(Tamt. — V Lumíru, 1861.)