Patery knihy plodů básnických/Prales

Údaje o textu
Titulek: Prales
Autor: Eliška Krásnohorská (Pechová)
Zdroj: Patery knihy plodů básnických
Online na Internet Archive
Vydáno: Patery knihy plodů básnických. Nákladem českého knihkupectví Emila Šolce, 1892. s. 302.
Licence: PD old 70

Zašuměla nad mou hlavou
velepíseň pralesa;
o věčnostech se Šumavou
rokovala nebesa.

Zněly stromy od koruny
po kořen až v srdce hor,
hluboké i jemné struny
všecky napjal zvučně bor.

Každým dechem toužebněji,
výše jal se vát i hrát,
jak by víc a výmluvněji
povědít chtěl ještě rád.

Pěl tak mocně, pěl tak jemně
v šerých větví objetí
o mladosti této země,
v nižto sáhá pamětí.

O pradávném putování
s neklamnými průvodci,
o budoucnu, o svítání,
o hvězdách i o noci.

O té pouti dálném cíli
pělo nebe šumem svým;
byl to hlahol věčné síly
zlahozený tajemstvím.

Ó jak vály zpěvy ony
rtoma větru slavně dál,
a mé srdce všemi zvony
vpadlo lesům ve chorál.

(Ze Šumavy.)