Patery knihy plodů básnických/Učiněná píseň

Údaje o textu
Titulek: Učiněná píseň
Autor: Adolf Heyduk
Zdroj: Patery knihy plodů básnických
Online na Internet Archive
Vydáno: Patery knihy plodů básnických. Nákladem českého knihkupectví Emila Šolce, 1892. s. 209.
Licence: PD old 70

Na Slovensku, Bože, jaká divná věc,
všecko písně zpívá: každý kaménec,
písně zpívá horstvo, bystřin perlotok,
písně blýskají se v tůni skalních ok.

Písně zpívá v lese nejútlejší dřík,
písně hvízdá listům ostrý seveřík,
až si v oraništi v čilý, skočný chvat
nahoru i dolů počnou kolovat.

Ba tady je písní i těch vtočků sníh,
písní sivý mráček, na západ co tíh',
písní štíhlá postať, písní oblá tvář,
písní rudá ústa, písní očí zář.

Písní je tu světlo, písní je tu vzduch,
písní je tu víra, písní je tu Bůh,
písní jemné srdce, písní sladká řeč;
všecko písní, všecko — škoda, že i meč.

(Z Cymbálu a huslí.)