Patery knihy plodů básnických/Krajina

Údaje o textu
Titulek: Krajina
Autor: Matěj Anastasia Šimáček (jako Matěj Anast. Šimáček)
Zdroj: Patery knihy plodů básnických
Online na Internet Archive
Vydáno: BÍLÝ, F.: Patery knihy plodů básnických. Telč: Emil Šolc, 1892. s. 380 - 381.
Licence: PD old 70

Kraj ten je celý k smrti až tich,
na kleci sotva snítka že hne se.
Jenom kde světlo zaniká v lese,
zmrzlý pták časem upadne v sníh.

Rozsety domky, pohorská víska. —
Všude tak mrtvo, že se až stýská.
Letos k tem chatám přirostla bída,
a ten hor řetěz v kraji ji hlídá.
Nad vsí se vločky sněhové točí…

U cesty, která do hor se tratí,
havran sed' na kříž ubitý z latí.
Perutí zakryl Kristovy oči
hledící na ves. Zůstal tak sedět,
aby Bůh nemoh' na bídu hledět.

(Tamt.)