Autor:Matěj Milota Zdirad Polák

Matěj Milota Zdirad Polák (1788–1856, vlastním jménem Matěj Polák, později uváděn jako Moric Polak) byl český básník a učitel. Pravděpodobně již jako student začal Polák psát německé verše. Do české literatury vstoupil až v prvé polovině desátých let 19. století. ⇒ více…

Dílo Editovat

Básně Editovat

Díla o autorovi Editovat

František Bílý napsal o Polákovi ve sbírce Patery knihy plodů básnických (1892) na str. 17:

Nar. 14. února 1788 v Zásmukácb, zemřel 31. března 1856 v Novém Městě za Vídní, kdež jako generál-major dlel na odpočinku. Složil velkou popisnou báseň Vznešenost přírody (1819) a četné básně drobné. Sebr. spisy vydány v Praze 1862. Některé písně jeho znárodněly (na př. Sil jsem proso na souvrati).