Josef Wenzig (1807–1876) byl česky a německy píšící básník, spisovatel, pedagog a libretista. ⇒ více…

Dílo Editovat

Divadelní hry Editovat

Operní libreta Editovat

Poezie Editovat

Díla o autorovi Editovat

František Bílý napsal o Wenzigovi ve sbírce Patery knihy plodů básnických (1892) na str. 152:

Nar. 18. ledna 1807 v Praze z rodiny něm., byl professorem a potom ředitelem c. k. české reálky Pražské a zemř. v Turnově 28. srpna 1876. Seznamoval pilně německé obecenstvo s českým ruchem duševním, překládaje též mnoho z češtiny. Sebr. práce původní vydány v Nár. bibl.