Autor:Josef Krasoslav Chmelenský

Josef Krasoslav Chmelenský (1800–1839) byl český básník, kritik a operní libretista. ⇒ více…

Dílo Editovat

Jednotlivé básně Editovat

Překlady Editovat

Díla o autorovi Editovat

František Bílý napsal o Chmelenském ve sbírce Patery knihy plodů básnických (1892) na str. 46:

Nar. v Bavorově dne 7. srpna 1800 a zemřel jako dvorský místosudí v Praze dne 2. ledna 1839. Vydal: Básně (1823), složil a přeložil některá libretta k českým operám, i o původní drama se pokusil. Sebr. spisy vydány v Nár. bibliotece r. 1870. Některé z písní jeho znárodněly (Nad Berounkou pod Tetínem, Přicházím přímo z Moravy, Kde můj je kraj, kde má je vlast, Přemysl aj.)