Rok na vsi

Údaje o textu
Titulek: Rok na vsi
Podtitulek: Kronika moravské dědiny
Autor: Alois Mrštík, Vilém Mrštík
Zdroj: MRŠTÍKOVÉ, Alois a Vilém. Rok na vsi. Praha : SNKLU, 1964.
Licence: PD old 70
Dílo ve Wikipedii: Rok na vsi

Svému bratru Vilému Mrštíkovi připisuje toto dílo autor.

Milý Viléme!

Vedls mne tam, kam jsem toužil svými sny: na umění učils mne hledět jako bratr a vzácný přítel. I na této knize máš svůj lví podíl a vším právem podepisuji na něm Tvé spolupracovnictví. Nebylo archu, nebylo odstavce, abys je se mnou nebyl promyslil a nepřidal své oživující krve a barvy. Nejen z lásky a přátelství připisuji Ti svou mnohaletou práci, ale také pro zásluhy, jež o dílo máš. Měj ze společné naší práce takovou upřímnou radost, jako ji má Tvůj

Alois

K druhému vydání:
Vzhledem k tomu, co napsal jsem v dedikaci k vydání prvnímu, podpisuji nyní Viléma jako spoluautora při vydání druhém — zajisté vším právem.

15. června 1914

Alois Mrštík

ObsahEditovat

ŘíjenEditovat

ListopadEditovat

ProsinecEditovat

LedenEditovat

ÚnorEditovat

BřezenEditovat

DubenEditovat

KvětenEditovat

ČervenEditovat

ČervenecEditovat

SrpenEditovat

ZáříEditovat