Přehled dějin literatury řecké

Údaje o textu
Titulek: Přehled dějin literatury řecké
Podtitulek: se zvláštním zřetelem k žákům středních škol
Autor: Gabriel Šuran
Zdroj: Dostupné online.
Vydáno: Praha: 1924 (?)
Licence: PD old 70
Index stran
Související články ve Wikipedii:
Literatura starověkého Řecka

Homérovo poprsí zobrazené na začátku knihy
Přehled dějin literatury řecké

se zvláštním zřetelem
k žákům středních škol

Napsal

professor stát. gymnasia na Král. Vinohradech

Čtvrté, přehlédnuté vydání


Nakladatelství J. Otto, spol. s r. o. v Praze

Obsah

Prvý oddíl. Klassická doba řecké literatury.

A. Epos.

 1. Nejstarší doba básnictví1
 2. Vývoj epického básnictví2
 3. Obsah Iliady4
 4. Obsah Odysseie6
 5. Homerská otázka7
 6. Rozšíření básní Homerových10
 7. Význam Homerův pro Helleny11
 8. Epický cyklus12
 9. Hesiodos13

B. Lyrické básnictví.

 1. Lyrika vůbec14
 2. Elegie15
 3. Epigram16
 4. Jambické básnictví16
 5. Melické básnictví17
 6. Chorické básnictví19

C. Dráma.

 1. Počátky dramatu22
 2. Rozvoj tragedie23
 3. Rozkvět tragedie24
 4. Komedie39
 5. Divadlo athenské43
 6. Provozování her divadelních47
 7. Části tragedie49

D. Dějepisectví.

 1. Logografové50
 2. Herodotos51
 3. Thukydides57
 4. Xenofon58
 5. Jiní dějepisci60

E. Řečnictví.

 1. Vývoj řečnictví61
 2. Demosthenes64

F. Filosofie.

 1. Řecký naturalism. Sedm mudrců. Aisopos70
 2. Řecký racionalism. Škola ionská72
 3. Pythagorejci73
 4. Herakleitos a Eleaté74
 5. Empedokles a atomisté75
 6. Anaxagoras76
 7. Sofisté77
 8. Sokrates79
 9. Žáci Sokratovi84
 10. Platon85
 11. Aristoteles90

Druhý oddíl. Poklassická doba hellenismu.

 1. Hellenismus93

A. Věk alexendrijský.

 1. Epické a lyrické básnictví94
 2. Idylla, Mimiamby96
 3. Dějepisectví97
 4. Filosofie98
 5. Grammatika100

B. Věk římský od Augusta do Konstantina.

 1. Dějepisci101
 2. Zeměpisectví102
 3. Filosofie103
 4. Sofistové104

C. Věk římský od Konstantina do Justiniana

 1. Epické básnictví106
 2. Řecký román107
 3. Mladší sofistika108
 4. Křesťanští spisovatelé109