Přehled dějin literatury řecké/Epigram

Údaje o textu
Titulek: Epigram
Autor: Gabriel Šuran
Zdroj: ŠURAN, Gabriel. Přehled dějin literatury řecké, Praha 1924
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

§ 12. Epigram.Editovat

1. Epigram (τὸ ἐπίγραμμα) obyčejně v distichu skládaný slul původně básnický nápis na budově, na pomníku nebo na obětním daru.[1] Všichni téměř znamenití básníci řečtí skládali epigramy; pravé perly však toho druhu básnického pocházejí od duchaplného Simonida (viz § 15. 5) z Kea (Κεώς). Nejznámější je jeho epigram na padlé bojovníky v Thermopylách:

Ὤ ξεῖν', ἀγγέλειν Λακεδαιμονίοις, ὅτι τῆδε
κείμεθα, τοῖς κείνων ῥήμασι πειθόμενοι.

2. Ale již záhy vyskýtaly se nápisy, jež ve stručné formě pronášely jadrnou myšlenku obsahu buď vážného buď vtipného. Krásné nápisy lásky a přátelství zachovaly se pod jménem filosofa Platona.


  1. Slovesnost str. 286