Přehled dějin literatury řecké/Jambické básnictví

Údaje o textu
Titulek: Jambické básnictví
Autor: Gabriel Šuran
Zdroj: ŠURAN, Gabriel. Přehled dějin literatury řecké, Praha 1924
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

§ 13. Jambické básnictví.Editovat

Jambické básnictví vzešlo u Ionů a užíváno ho k potupným básním.

1. Archilochos (Ἀρχίλοχος) z Paru byl jmín za původce jeho. Jsa mladším vrstevníkem Kallinovým žil okolo r. 650. Byl vojínem a básníkem.[1] K nejtrpčím básním přiměla ho ta okolnost, že mu Lykambes zasnoubil svou dceru, potom však ji provdal za jiného. Za to se mu Archilochos mstil kousavými jamby. Staří pokládali ho za největšího básníka po Homerovi.

Mimo jamby skládal i elegie, hymny a epigramy.

Poprvé užil meter složených (μέτρα ἐπισύνθετα), jejichž některá kóla složena jsou z taktů druhu jednoho (na př. z daktylů), jiná z taktů druhu jiného (na př. trochejů)[2] a rád spojoval je tak, že kratší verš (ἐπῳδός t. j. στίχος) následoval za delším.

2. Hipponax (Ἱππῶναξ) z Efesu (okolo r. 540) vynikl nad Archilocha příkrostí a bezuzdností svých útoků. Předmětem jeho útoků byli sochaři Bupalos a Athenis, kteří hubenou a ohyzdnou postavu jeho byli karikovali. K tomu užíval trimetru jambického, jehož šestá stopa byla spondeus (ὁ σκάζων, n. ὁ χωλίαμβος, t. j. kulhavý jamb). Psal také parodie a jest prý vynálezcem toho druhu básnického.[3]


  1. Pěje sám o sobě (fr. 1.):

    εἰμὶ δ' ἐγὼ θεράπων μὲν Ἐνυαλίοιο ἄνακτος
    καὶ Μουσέων ἐρατὸν δῶρον ἐπιστάμενος.

  2. Napodobil jej Horatius v epodách. Strof Archilochických jest čtvero (Hor. Carm. IV, 7, epod. 11. 12. a Carm. 1, 4). V prvých 10 epodách je vždy trimetr jambický spojen s dimetrem.
  3. Dle něho nazván rozměr v Hor. Carm. II, 18. metrem Hipponaktovým.