Stránka:Šuran, Gabriel - Přehled dějin literatury řecké.pdf/14

Tato stránka byla zkontrolována


§ 4. Obsah Odysseie.

1. Odysseia (Ὀδύσσεια) má jméno od hlavního hrdiny Odyssea, jehož návrat líčí.

2. Ač děj ten není jednoduchý ani krátký, poněvadž Odysseus deset let bloudil a domů se vrátv nové protivníky v záletnících shledal, přece podařilo se Homerovi děj obmeziti na 41 den tím, že nás uvádí hned na počátku (podobně v Iliadě)[1] do desátého roku bloudění a Odysseovi dává vypravovati dřívější dobrodružství v domě Alkinoově,

3. Méně podařilo se básníkovi zachovati jednotu místa neboť nejen že shledáváme Odyssea nejprve u Kalypsy, potom u Faiaků, potom u Eumaia a konečně v jeho vlastním domě, ale až do polovice básně konají se dvě plavby vedle sebe — Odysseova (νόστοι) a Telemachova (Τηλεμαχία). Tím stává se vypravování Odysseie rozmanitějším a spletitějším. To má ovšem v zápětí některé vady, ježto Telemachos mezi 4. a 15. zpěvem se neobjevuje, a déle, než chtěl a měl (IV. 594—599), u Menelaa mešká. Ale tyto vady vyrovnávají se z části zase větším napjetím ve vypravování a překvapujícími scénami poznávacími.[2][red 1]

4. Rozdělení Odysseie na 24 zpěvy pochází též od učenců alexandrijských.

5. Také Odysseia dá se rozděliti na čtyři hlavní části:

  1. Προοίμιον. Zpěv I. v. 1.—10.
  2. Vlastní báseň.
    • I. hlavní část. (Zpěv I., 11.—IV.) Přípravy k návratu Odysseovu. Když se hromada bohů po návrhu Athenině na tom ustanovila, že dá rozkaz nymfě Kalypse, propustiti do vlasti Odyssea, jenž už sedm let u ní na Ogygii tráví, Athena odebéře se na Ithaku a přiměje Telemacha k cestě do Pyla a Sparty, o níž se zevrubně vypravuje.

  1. To poznal už Horatius a. p. 148. in medias res non secus ac notas auditorem rapit (t. j. Homeros).
  2. Srovnej Aristotelovu Poetiku 24. ἡ μὲν Ἰλιὰς ἁπλοῦν καὶ παθητικόν, ἡ δὲ Ὀδύσσεια πεπλεγμένον (složitá) — ἀναγνωρίσεις γὰρ δι' ὅλου (poznání zajisté jsou v ní veskrze) — καί ἠθική (povahová).

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

  1. V předloze není na straně 6 označeno místo, na které poznámka č. 2 patří.