Nový hrabě Monte Kristo

Údaje o textu
Titulek: Nový hrabě Monte Kristo
Autor: Jules Verne
Původní titulek: Mathias Sandorf
Zdroj: Nový hrabě Monte Kristo, Nakladatel Jos. R. Vilímek, Praha 1924
Moravská zemská knihovna v Brně
Vydáno: Praha, 1924
Licence: PD old 70
Překlad: Josef Pachmayer
Licence překlad: PD old 70
Index stran
Dílo ve Wikipedii: Matyáš Sandorf

Logo Wikimedia Commons Dílo na Commons

Nový hrabě Monte Kristo

Přeložil J. Pachmayer

S illustracemi L. Benetta


V Praze
Nakladatel Jos. R. Vilímek
Spálená ulice číslo 13.

Alexandru Dumasovi.

Věnuji Vám tuto knihu, posvěcuje ji zároveň památce genialního vypravovatele Alexandra Dumasa, Vašeho otce. Z reka díla tohoto pokusil jsem se učiniti MONTE KRISTA DOBRODRUŽNÝCH CEST. Prosím Vás, byste přijal věnování na svědectví mého hlubokého přátelství.

Julius Verne.


Odpověd M. A. Dumasa Juliu Verneovi,

Drahý příteli!

Hluboce mne dojímá projev Vašeho přátelství z věnování tohoto díla, jež počnu čísti ihned, jakmile se v pátek nebo v sobotu vrátím. Velmi případně Jste učinil spojiv ve svém věnování upomínku na otce s přátelstvím, jež chováte k jeho synovi. Nikdo druhý by nebyl nadšenější nežli autor MONTE KRISTA při čtení těch originelních, velepoutavých a duchaplných děl Vaší přepestré obrazotvornosti. Jest mezi ním a Vámi literární příbuzenství, a to tak zřejmé, že Jste, abych tak řekl, více jeho synem nežli já. Miluji Vás již tak dlouho, že se cítím v tomto bratrství Vašem velmi štastným.

Děkuji Vám za srdečnou a dlouholetou přízeň a ještě jedenkrát Vás ubezpečuji o své nejvřelejší náklonnosti.

A. Dumas.

Obsah

Díl I. Útěk z vězení.

 1. Poštovní holub9
 2. Maďarský hrabě24
 3. Dům Toronthalův34
 4. Tajemný lístek47
 5. Před soudem, při něm a po něm62
 6. Žalář nad propastí76
 7. Ve vlnách podzemní řeky88
 8. Stíhání99
 9. V domku rybářově106
 10. Poslední úsilí v posledním zápasu120

Díl II. Záhadný doktor.

 1. Pescade a Matifu129
 2. Jak byla loď na moře spuštěna140
 3. Doktor Antekirtt151
 4. Vdova odsouzencova165
 5. Různé příhody179
 6. V Boce Kotorské195
 7. Zápletky210
 8. V den svatby222

Díl III. Mstitelé.

 1. Středozemní moře232
 2. Minulost a přítomnost243
 3. Co se událo v Dubrovníku256
 4. V bouři268
 5. Na Maltě283
 6. V okolí Katanie298
 7. Pod sopečným jícnem310

Díl IV. Odplata.

 1. Ceuta329
 2. Experiment doktorův342
 3. Sedmnáctkrát!362
 4. Poslední sázka371
 5. List Borikův387
 6. Zjev398

Díl V. K novému životu.

 1. Stisk ruky Kapa Matifua413
 2. Pozdě!420
 3. Slavnost v Tripoli427
 4. Dům Sidi-Hazamův440
 5. Na Antekirttě451
 6. Útok na ostrov456
 7. Soud463
 8. Závěrek468