Zpěvy lidu srbského (Kapper)


Údaje o textu
Titulek: Zpěvy lidu srbského
Autor: Siegfried Kapper
Zdroj: Siegfried Kapper. Zpěvy lidu srbského, Praha: Ed. Grégr, 1872–1874
Národní knihovna České republiky
Vydáno: Praha: Ed. Grégr, 1872–1874
Licence: PD old 70
Index stran

Zpěvy

lidu srbského

1

Přeložil
Dr. Siegfried Kapper

V Praze

Tisk a náklad dra. Ed. Grégra

1872

Motto:

Pokud tváře kvetou z ruměnky
víno pij a líbej panenky!

Píseň srbská.

Њезиној свјетлости

госпођи

Милени,

кнегињи Црнегоре и Брдах,

посвјећује овај

пријевод српскијех народијнех пјесама

са највећим поштовањем

Др. С. Каппер.

Obsah Editovat

  1. Mládí a milost
  2. Tanec:
  3. Žně a přástvy:
  4. Námluvy, sňatek:
  5. Rodina:
  6. Žerty a příhody:
  7. Ohlasy báječné
  8. Legendy
  9. Svátky a žalozpěvy