Zpěvy lidu srbského (Kapper)/Zoufalí

Údaje o textu
Titulek: Zoufalí
Autor: trad.
Zdroj: Soubor:Kapper, Siegfried - Zpěvy lidu srbského 1.pdf
Národní knihovna České republiky
Licence: PD traditional
Překlad: Siegfried Kapper
Licence překlad: PD old 70
Index stran
Kapper, Siegfried - Zpěvy lidu srbského 1.pdf

Prší, mrzne, mží a krupky padly,
běda tomu, přístřeší kdo nemá!

Milenčiných u vrat milý stojí,
lomí rukama a sténá, prosí:
„Má milenko, otevři mi vrata,
ne-li vrata, alespoň okénko,
ručku svoji milenou mi podej,
neboť smutný měl jsem sen, přesmutný:
po dvoře že vašem tráva roste,
na trávu že padá rosa drobná,
paprsky že mihají se v rose!“

Načež ona u velikém smutku:
„Nelom rukama a nenaříkej!
Nic to platno, nesnil’s, je to pravda!
Na našem to dvoře tráva roste,
a to hoře tvoje jest i moje,
tvoje o mne, a o tebe moje!

A na trávu rosa drobná padá:
a to slzy tvoje jsou i moje,
tvoje nade mnou, nad tebou moje.
A paprsky mihají se v rose: —
vlasy vytrhané tvoje, moje,
tvoje pro mne a pro tebe moje!“