Zpěvy lidu srbského (Kapper)/Tajná láska

Přijď, panenko, ať se domluvíme!
Řekneme si, kde a kam se sejdem,
ve vašem anebo v našem dvoře,
ve vašich anebo v sadech našich,
ve vašem anebo v krámě našem.
V krámě-li, ty v cukroví se proměň,
já do krámu za cukráře půjdu;
tak se sejdom, milovat se budem.
Sousedé pak řeknou: cukroví, hle,
kde co bylo, všecko sám si smlsal,
a já zatím svoji milou líbal!
V sadě-li, ty v růžičku se proměň,
a přeměním já se na motýla;
tak se sejdem, milovat se budem,
Sousedé pak řeknou: medoviny,
co jí bylo, z růže všecku vyssál,
a já zatím svoji milou líbal!