Slezské báje a pověsti národní

Údaje o textu
Titulek: Slezské báje a pověsti národní
Autor: Karel Jaromír Bukovanský
Zdroj: BUKOVANSKÝ, Karel Jaromír: Slezské báje a pověsti národní. Mor. Ostrava: vlastním nákladem, 1877.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Mileným občanům polsko-ostravským na důkaz úcty a věrné oddanosti věnuje K. J. B.

„Kdo ctí národ, všeho si rád všímá, co mu národ v paměť uvádí.“

Jan Kollár.

Obsah Editovat