Slezské báje a pověsti národní/Poklad (2)

Údaje o textu
Titulek: Poklad
Podtitulek: (z Polské Ostravy)
Autor: Karel Jaromír Bukovanský
Zdroj: BUKOVANSKÝ, Karel Jaromír: Slezské báje a pověsti národní. Mor. Ostrava: vlastním nákladem, 1877. s. 38–39.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Související: Poklad v Lipině u Frýdku – pověst Františka Slámy v Slezských pohádkách a pověstech (1893)

U Frýdku, na hranicích slezsko-moravských, jest malá ves „Lipina“. Za starodávna stálo na tomto místě několik mohutných lip, kteréžto však v době novější podlehly silné ruce člověčí. Od lip těchto ponechalo se pozemkům, na blízku položeným, jméno „Lipiny“. Tam byly na veliké mezi za starodávna tři lípy a pod prostřední lípou veliký poklad. Mnoho lidí dokopávalo se tohoto pokladu, avšak dlouho se to žádnému nepodařilo.

Jedenkráte domluvili se tři chudí vesničané, že onen poklad nalézti a vybrati musí. Hned té noci v skutku jali se kopati a tu právě o půl noci přišli na něco tvrdého. V tu chvíli objevil se muž červeně oděný s bradou bílou jako padlý sníh, jenž držel dlouhý provaz v rukou a pravil: „Koho z vás mám na tento provaz pověsiti?“ — Vesničané se lekli a utíkali, na celém těle se třesouce, domů. Poklad však zůstal v zemi a jest tam až dosud.