Slezské báje a pověsti národní/Založení Těšína

Údaje o textu
Titulek: Založení Těšína
Podtitulek: (z Těšínska)
Autor: Karel Jaromír Bukovanský
Zdroj: BUKOVANSKÝ, Karel Jaromír: Slezské báje a pověsti národní. Mor. Ostrava: vlastním nákladem, 1877. s. 30.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Související: Jak vzniklo město Těšín – pověst Františka Slámy v Slezských pohádkách a pověstech (1893)
Související články ve Wikipedii:
Těšín

Jak známo, založen jest Těšín třemi bratry z rodu Piastův r. 810. Pověsť vypravuje: „Tři bratří z rodu Piastův, Čestmír, Leško a Bolko vyšli si jedenkráte do hlubokých lesův, tam kde nyní město Těšín se vypíná, na lov. Honili po celý den. Unaveni jsouce chtěli se občerstviti. I přišli do krásného údolí nedaleko řeky Olsy a odpočívali. Z nenadání spatří jeden z nich malou studánku, vodu v ní čistou, pramenitou a čerstvou. Překvapení nad přírodní krásou tohoto údolí umluvili se bratři, že na malém návrší postaví sobě zámek. Což když se stalo, položen takto základ k vystavění města Těšína.“