Údaje o textu
Titulek: Vedle cesty
Podtitulek: Drobné práce od R. E. Jamota
Autor: Josef Thomayer
Zdroj: THOMAYER, Josef. Vedle cesty. Praha : Bursík & Kohout, 1895.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Naše knihovna. Řada II. Sešit 33.

Aloisi Jiráskovi a Jaroslavu Vrchlickému, svým přátelům od mládí do dnes věnuje spisovatel.

Drobné práce ve spise tomto umístěné vznikly tím, že spisovatel jejich od útlého mládí miloval belletrii i přírodní vědy. Náklonnosť k belletrii byla stejně silná jako láska k přírodním vědám a vedla — snad podivná smíšenice tato — zejména v mladších letech k psaní velice četných statí časopiseckých, jichž výbor tuto podán.

Proč jsem výbor tento učinil, povím hned. Vím, že ho nebyla potřeba. Necítí se potřeba důležitějších věcí. Avšak čím jsem byl starší, tím více jsem si přál, abych k upomínce na mladší, šťastnější léta měl na snadě výbor prací, jež v oboru lehčí prosy jsem vykonal. Poněvadž pak se mi podařilo najíti pro věci ty nakladatele a kniha z nich sestavená není určena jen pro jejího spisovatele, snažil jsem se vybrati ze spousty toho, co jsem v mladších letech psával, hlavní takové věci, které mi dnes připadají poměrně čitelnějšími.

Nemohu na konec zamlčeti poznámku, že snad všechny články, mající za předmět věci lékařské, byly psány v dobách, kdy nebylo české fakulty lékařské a kdy pěstování věcí těchto jazykem českým bylo pouhou záležitostí srdce. Následkem toho nebylo vždy jazyka dostatečně vytříbeného, což na nejednom místě ve knize této dnes vidím.

R. E. Jamot.

Obsah editovat

Oddíl první editovat

Oddíl druhý editovat